feenstra-logo

Subsidies voor EHV/BHV Cursussen

Onder bepaalde voorwaarden kunt u als werkgever en/of werknemer in aanmerking komen voor subsidie en/of vergoeding van een AED, BHV, EHV of Reanimatie (herhalings-)cursus.

Dat deze regelingen alleen maar zouden gelden voor een EHBO cursus van het Oranje Kruis is, sinds de Europese eenwording (Maastricht 1992) enerzijds en de opheffing van de eenheidsdiploma EHBO regeling van het Oranje Kruis (2005) anderzijds, gelukkig onzin.

Wij houden de regelgeving zo goed mogelijk in de gaten en u vindt hieronder een aantal mogelijkheden voor vergoedingen. Mist er iets of is een regeling vervallen? Laat het ons s.v.p. weten!

Cesmetel O + A

De Stichting opleiding en Arbeidsmarkt voor de Metaal- en Elektrotechnische Industrie is samengesteld uit vertegenwoordigers van de partijen in de Raad van Overleg in de Metaal- en Elektrotechnische Industrie (ROM). Deze stichting plaatst op haar website de mogelijke vergoedingen voor haar branche. Kijk op http://www.ao-metalektro.nl/ en http://www.vergoedingenmetalektro.nl/.

ESF – Subsidie

Deze subsidie wordt verstrekt door het Europees Sociaal Fonds en is onder andere bedoeld voor cursussen en opleidingen. Onder deze subsidieregeling vallen zowel interne als externe opleidingskosten, loon- en reiskosten van de deelnemers, exploitatie- en administratiekosten, voorbereidingskosten en kosten voor projectleiding en controle. De subsidie bedraagt 50 % van de subsidiabele kosten, mits u aan de voorwaarden voldoet. Er kan een drempel gelden. Dit is afhankelijk van het Opleiding- & Ontwikkelfonds of van de Gemeente waarin uw bedrijf gevestigd is.

Men kan de subsidie aanvragen via het branche gerelateerd, erkende Opleiding- & Ontwikkelfonds, de branche organisatie of via de Gemeente. Bij voorkeur dient dit voorafgaande aan de gewenste opleiding(en)/scholing(en) te worden ingediend. Het kan ook met terugwerkende kracht worden aangevraagd mits de betreffende activiteiten niet eerder dan 12 maanden voor datum van de subsidie aanvraag hebben plaatsgevonden.

Meer informatie : www.gemeenteloket.szw.nl

Preventie

Cursisten kunnen in het kader van een preventieprogramma de cursuskosten van een opleiding in Reanimatie, AED, EHBO, BHV, EHBO voor kinderen..etc. geheel of gedeeltelijk terugvorderen via hun zorgverzekeraar. Raadpleeg daartoe uw ziektekostenpolis van uw zorgverzekeraar of de betreffende website.

Sociaal Fonds Recreatie

Werkgevers en werknemers in de recreatiesector kunnen onder de daarvoor geldende voorwaarden in het kader van cursus- en opleiding in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van gemaakte cursus- / opleidingskosten. Meer informatie : www.sectorrecreatie.nl

vergoedingen via de aanvullende verzekering

Verschillende verzekeraars vergoeden via de aanvullende verzekering diverse cursussen. De Amersfoortse, ASR en Menzis doen dit bijvoorbeeld. Vraag uw verzekeraar naar de mogelijkheden.

Heeft u tips met betrekking tot vergoedingen en subsidies op EHV, BHV of andere trainingen? Laat het ons s.v.p. weten.

Adres & Contact

Feenstra Training & Advies

Buitenkwartier 23-25

8064 AB Zwartsluis

Tel: 06 142 37 678

info(@)feenstra-training-advies.nl

Open MKB Cursussen

Geen gebeurtenissen gevonden