feenstra-logo

Wat zijn de taken van een BHV-er?

BHV-ers moeten in staat zijn om de hulp te verlenen die noodzakelijk is om letsel en schade zo veel mogelijk te voorkomen en te beperken. Het taakgebied van een bedrijfshulpverlener (BHV-er) omvat de volgende punten:

1. Eerste Hulp: Herkennen van gevaarlijke situaties en het treffen van de juiste maatregelen. In noodsituaties het slachtoffer kunnen verplaatsen. Vaststellen wat er met het slachtoffer gebeurd is. Geruststellen van het slachtoffer. Voor deskundige hulp zorgen. Verlenen van eerste hulp.

2. Beperking en Bestrijding van beginnende brand: Het gebruiken van veiligheidsvoorzieningen. Kennis van de belangrijkste brandpreventieve maatregelen en voorzieningen. Beperken en bestrijden van een beginnende brand. Toepassen van de branddriehoek. Kennis van ontwikkelen van brand. Weten wat wel en wat niet te doen.

3. Ontruiming: Het begeleiden van een ontruiming. Het gebruik maken van veiligheidsmiddelen. Kennis hebben van het ontruimingsplan. Kennis hebben van de vluchtroute en het gebruik ervan. Toepassingsmogelijkheden van vluchtmiddelen.

4. Communicatie/Alarmering: Op juiste wijze melden van ongeval of brand. Interne communicatie. Het verstrekken van informatie aan de hulpverleningsdiensten. Het hanteren van hulpverleningsdiensten.

Bovenstaande punten worden in de cursus BHV behandeld.

Neem contact met ons op voor verdere informatie of boekingen.

Adres & Contact

Feenstra Training & Advies

Buitenkwartier 23-25

8064 AB Zwartsluis

Tel: 06 142 37 678

info(@)feenstra-training-advies.nl

Open MKB Cursussen

Geen gebeurtenissen gevonden