feenstra-logo

Eerstehulp aan Kinderen (PBLS)

De cursus Eerstehulp Aan Kinderen (PBLS) is een must voor ouders, verzorgers en iedereen die met kinderen werkt.

Ieder jaar raakt een groot aantal kinderen betrokken bij ongevallen. Weet u wat u moet doen als een kind op het hoofd valt, stikt in een speeltje of ernstige brandwonden oploopt? In veel gevallen kan door uw ingrijpen met eenvoudige handelingen verslechtering van de situatie worden voorkomen!

Inhoud van de PBLS cursus

Tijdens de cursus Peadiatric Basic Life Support (PBLS) komen de ongevallen die veel bij kinderen voorkomen aan bod. Maar ook aan levensbedreigende situaties en een acuut ziek kind wordt uitvoerig aandacht besteed.

Wij behandelen de volgende onderwerpen:

 • Rescue Management (situatie beoordelen, gevaar overzien, etc.)
 • Alarmeren
 • Eerste beoordeling van het gewonde of zieke kind (beoordelen vitale functies) Ademweg vrijmaken, beademen en reanimeren (ABC)
 • Het stabiliseren van een bewusteloos patiëntje
 • Het stelpen van ernstige bloedingen
 • Shock behandeling
 • Verslikking/verstikking
 • Ontwrichting/botbreuken/kneuzingen
 • Brandwonden
 • Wondverzorging
 • Vergiftiging

Meer details

Instructeur: De cursus wordt gegeven door een door de Nederlandse reanimatieraad (NRR) erkende instructeur Peadiatric Basic Life Support (PBLS).

Duur: 6 lesuren

Aantal deelnemers: Maximaal 12

Voorwaarde voor deelname: Vanwege het tempo is basiskennis van eerstehulpverlening een pré. Zeker als u nog nooit een eerstehulp cursus heeft gevolgd is het raadzaam deze eerst te volgen (Basiscursus Eerstehulp of cursus Eerstehulpverlener).

Certficering: Deze cursus wordt gegeven volgens de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR), door een daartoe bevoegde docent BLS/PBLS). Na afloop van de cursus wordt uw competentie beoordeeld. Bij gebleken geschiktheid ontvangt u een certificaat.

Werkt u beroepsmatig met kinderen?

Volg dan eerst de opleiding Eerstehulpverlener (2 dagen). Conform de wettelijke eisen die zijn vastgelegd voor kinderdagverblijven/naschoolse-opvang en in wetten als Wet Hygiëne en Veiligheid Badgelegenheden en Zwembadinrichtingen.

Neem contact met ons op voor meer informatie of reserveringen.

Adres & Contact

Feenstra Training & Advies

Buitenkwartier 23-25

8064 AB Zwartsluis

Tel: 06 142 37 678

info(@)feenstra-training-advies.nl

Open MKB Cursussen

Geen gebeurtenissen gevonden