feenstra-logo

Wettelijke eisen BedrijfsHulpVerlening (BHV)

Een werkgever is verantwoordelijk voor goede arbeidsomstandigheden voor zijn werknemers, zodat er geen nadelige invloed is op hun veiligheid, gezondheid en welzijn.

historie BHV wetgeving

Sinds 1994 is het Besluit Bedrijfshulpverlening van kracht. Dit besluit verplicht de werkgever de bedrijfshulpverlening te organiseren.

Eind 1999 is de Arbowet ingrijpend herzien. De uitwerking van de wettelijke voorschriften, onder meer op het gebied van bedrijfshulpverlening, is nu opgenomen in het Arbobesluit en de Arbobeleidsregels. Op grond hiervan dient een werkgever, afhankelijk van de aard en omvang van het bedrijf of het aantal bezoekers, één of meer werknemers aan te wijzen als bedrijfshulpverleners. Deze werknemers hebben de taak om in een situatie van gevaar voor de veiligheid of gezondheid maatregelen te nemen die de schade zoveel mogelijk beperken. De werkgever is en blijft verantwoordelijk voor de bedrijfshulpverlening en de veiligheid in het bedrijf.

Met invoering van de nieuwe arbowet in 2007 zijn met name de zogenaamde maatgevende factoren van belang geworden. Het is van belang dat de hulpverleners getraind worden op basis van de specifiek aanwezige risico's binnen de organisatie.

VOLDOEN AAN DE WETTELIJKE EISEN

Om te voldoen aan de wettelijke eisen is een BHV-er verplicht een opleiding te volgen.

Wij komen graag bij u langs voor een gratis BHV Scan. U krijgt dan onder andere advies over het aantal BHV-ers dat u wettelijk verplicht binnen uw organisatie moet aanwijzen.

KENNIS EN VAARDIGHEDEN OP PEIL HOUDEN

De Basisopleiding BHV omvat veel praktische vaardigheden, die de bedrijfshulpverlener goed moet beheersen. Het is dan ook zaak om de opgedane kennis en vaardigheden te onderhouden. De Arbo-wet verplicht de werkgever ervoor te zorgen dat de bedrijfshulpverlener te allen tijde zijn taken kan uitvoeren.

Dit betekent dat de BHV-er zijn kennis en vaardigheden door oefening en/of andere activiteiten op peil moet houden. Door de bedrijfshulpverleners jaarlijks het herhalingscertificaat te laten behalen, toont de werkgever aan te voldoen aan deze basisverplichting.

Neem contact met ons op voor verdere informatie of boekingen.

Adres & Contact

Feenstra Training & Advies

Buitenkwartier 23-25

8064 AB Zwartsluis

Tel: 06 142 37 678

info(@)feenstra-training-advies.nl

Open MKB Cursussen

Geen gebeurtenissen gevonden